Fallgard har fått tildelt midlar til opprydding

Vi har enno ikkje fått tildelingsbrevet, men vi har fått e-post om at det er “Fallgard” i Møre og Romsdal som er tildelt midlar.  Jippy! 🙂