Vi vil at du registrerar der du finn eller ryddar avfall !

Geodataingeniøren i Herøy kommune har gjort ein god jobb med å laga ei eiga internettside der alle kan gå inn og registrere kvar dei har funne avfall/rydda avfall og posisjonsbestemme kva det er funne. Her kan ein legge inn kva type avfall og også laste opp bilete. Linken til sida finn du her;  https://arcg.is/1irivC

Vi håpar på at du kan legge inn bilete, kva type avfall du har samla inn og prøv å legg inn så korrekt posisjon som mogeleg.