Ryddeaksjonen på Skorpa er utsett

Grunna Stiv Sørvestleg kuling og stor bølgehøgde har Fallgard og Herøy Vidaregåande Skule utsett ryddeaksjonen på Vestsida av Skorpa. Sikkerheita til dei som skal være med er hovudfokuset vårt og …