Herøy Kommune i Møre og Romsdal ligg helt ute i havgapet, med Stadtlandet og Norskehavet som naboar.

Kommunen har en stor skjergard som består av totalt 1729 øyer, der Gurskøya er den største (tal frå kartverket). 7 av de 8 store øyane i kommunen har busetting, mens øya Skorpa er fråflytta.

Kommunen har fleire verneområde tilknytta sjø og vatn, der fuglekolonien på øya Runde er det viktigaste og heilt klart det mest sårbare reservatet.

Fuglefjellet på Runde det sørligaste i Norge, og den mest artsrike sjøfuglstaden i Skandinavia. Frå mars månad og utover sesongen er det hekkesesong og meir enn 500.000 fuglar hekker på øya, inkludert ca. 100.000 par Lundefugl. Reservatet har fleire artar som er raudlista.

Havområdet utanfor øyene våre og i fjordane innanfor kommunen er viktige gyteområde for fleire fiskeartar.