Vi vil ha fokus på ein rein natur i vår kommune.

Marint avfall i fjøra på øya Skorpa
Villgeiter som beitar mellom marint avfall i fjøra på øya Skorpa